Boeren Business Club Zeeland - Zuid Hollandse eilanden


Telefoonlijst Whatsapp groep KLIK HIER


Planning 2019


De eerst volgende bijeenkomst van onze Business Club is bij Martin en Carien Duvekot van Landwinkel Schorre in Vrouwenpolder. Zij hebben afgelopen vrijdag, 29 maart j.l. hun nieuwe Landwinkel geopend en nodigen ons uit op één van de volgende data:


Dinsdag 23 april

Woensdag 24 april

Donderdag 25 april

Maandag 6 mei (meivakantie)

Dinsdag 7 mei (meivakantie)

Woensdag 8 mei (meivakantie)


Het versturen van de planning is misschien wat laat, maar we waren even afhankelijk van de resultaten uit de ledensessies, de ALV en we hebben inmiddels contact gehad met een aantal externe partijen, zodat we de bijeenkomsten nog zinvoller kunnen maken. De bedoeling is om ook in 2019 minimaal 3 x bij elkaar te komen.


Willen jullie a.u.b. onderstaande vragenlijst invullen: (meerdere antwoorden per vraag mogelijk!)